BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİM SETİ

Banka kredisi muhasebe kaydı işlemlerinde hangi hesaplar kullanılır? 

180–280–300–400-(780–646) nolu hesaplar banka kredisi muhasebe kaydı işlemlerinde kullanılmaktadır.      

Kullanılacak hesaplar:

180-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
(Kısa Vade Finansman Maliyeti) (Bir Yıllık Fin. Maliyeti)  

280-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
(Uzun  Vade Finansman Maliyeti) (Bir Yıldan uzun Vadeli Fin.Maliyeti)

300-BANKA KREDİLERİ
(Kısa Vade Ana borç+ faiz ) (Bir Yıllık Borçlar)                                                                         

400-BANKA KREDİLERİ          
(Uzun Vade Ana Borç+faiz)  (Bir yıldan uzun vadeli borç)                                                                           

780-FİNANSMAN GİDERİ        
(Ödendiği dönemdeki finansman Maliyeti )                                                                                          

646-KAMBİYO KARLARI                       
(Değerleme günü oluşan karlar )                                                                                                          

 

2-   Tahakkuk Kaydı

————–**.**.***—————–
      102-      
      180-
      280-
                              300-
                              400-
Kredinin Kullanılması Tahakkuk Kaydı 
      ————–**.**.***—————–

 

3-   Ödeme Kaydı

İşletme Kullanmış olduğu krediyi eğer Nakitsel ihtiyacında değilde aktif alımlarından dolayı kullanırsa ilk yıl finansman maliyetleri aktifin varlığına gitmesi lazım. Diğer dönemlerde ise finansman maliyetine atılması lazımdır.

Muhasebe Kaydı

————–**.**.***—————–
      300-      
      153-
      150-
      252-
      253-
      255-
      254- Vb Hesaplar.
                              102-
                              180-
      Kredinin Ödemesi Ve Finansman Gideri Oluşması Kaydı 
      ————–**.**.***—————– 

     Sadece Finansman Amaçlı Kredilerde Muhasebe Kaydı  

————–**.**.***—————–
      300-      
      780-
                              102-
                              180-
      Kredinin Ödemesi Ve Finansman Gideri Oluşması Kaydı 
      ————–**.**.***—————–
 

4-   Değerleme Kaydı

Değerleme dahil olan hesaplar. ; 180-280-300-400

3 Aylık hesap dönemlerinde yukarıdaki hesapların kalan bakiyelerine döviz alış kuru olarak değerleme yapılır oluşan kur farkı giderleri 780 oluşan kur farkı karları ise 646 kambiyo karlarına atılır.  

a-     300–400 nolu hesapta Kur Zararı Çıkmasındaki Kayıt Fin. Gideridir.

————–**.**.***—————–
      780-             
                              300-      
                             400-
      Kredi Değerleme 
      ————–**.**.***—————–

 

180–280 değerlemelerinde ise Kambiyo kar çıkmaktadır.

————–**.**.***—————–
      180-
      280-
                        646-

Kredi Değerleme 
      ————–**.**.***—————–
 

b-     300–400 nolu hesapta Kur Karı Çıkmasındaki Kayıt Kambiyo karıdır.

      ————–**.**.***—————–
      300-      
      400-
                        646-                        
      Kredi Değerleme 
      ————–**.**.***—————–
 

180–280 değerlemelerinde ise Fin. Gideri çıkmaktadır.

      ————–**.**.***—————–
      780-
                        180-
                        280-
      Kredi Değerleme 
      ————–**.**.***—————–

 

5-   Dönem Sonu (300-400) , (180-280) virman Kaydı  

Dönem Sonlarında Uzun vadeli borçlar kısa vadeli borçlara alınır. 

————–**.**.***—————–
      400-      
      180-         

                       300-
                       280-                           

      Uzun Vadeli Borcun Kısa Vadeye dönüşmesi
      ————–**.**.***—————–

 

Sonuçta özet olarak; Banka Kredilerinde dikkat edilmesi geren hususlar aşağıda çıkarılmıştır.

Bankadan kullanılan krediler işletme ihtiyaçları için olması lazımdır.
·          Banka Kredileri kısa vade uzun vade diye 2 ye ayrılır. Kısa Vadeler Bir yıllık vadelerdir. Uzun Vadeler ise Bir yıldan fazla olan vadelerdir.
·          Banka Kredi borcunun Bilânçoda Anaparası ve faizi ayrı ayrı gösterilmesi lazımdır. Ana Para ve faiz toplamı Bilânçonun pasif tarafında; ileriki aylarda ve yıllarda ödenecek olan faizler ise Bilânçonun aktif tarafında gösterilir. 
·          Banka Kredisi ile alınan her türlü aktif değer ilk dönem çıkan finansman maliyeti aktif varlığın maliyetine atılır. İlk yıldan sonraki çıkan finansman maliyetleri direkt finansman maliyetine atılması gerekir. 
·          Döviz cinsinden olan banka kredi borçları geçici vergi dönemlerinde ve dönem sonunda değerleme yapılması gerekmektedir. 
·          Banka kredileri değerleme yapılırken borçlar DÖVİZ ALIŞ kuru ile değerlenir. 
·          Banka kredileri hesap değerleme yapılırken; Bilânçonun pasif tarafında yer alan kısa ve uzun vadeli 300- 400 nolu hesabı değerleme yapılırken Bilânçonun aktif tarafında yer alan 180–280 nolu hesabında değerleme yapılması gerektiği unutulmaması lazımdır. Değerlemede 300–400 nolu hesaplara eğer zarar çıkarsa 180–280 nolu hesapların değerlemesinde kar çıkmaktadır. Yani Pasif tarafta zarar çıkarsa aktif tarafta kar söz konusudur.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica
    Muhasebe Kayıtları - Muhasebe Kaydı - Örnek Muhasebe Kayıtları