BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİM SETİ

İleri düzey muhasebe eğitimi içerisinde yer alan finansal muhasebe konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

1- Dövizli işlemler “kambiyo karları, kambiyo Zararları”, dolar euro üzerinden mal alıp satan işletmelerin kayıt yöntemleri, döviz kasalarının tutulması.

2- Çek işlemleri (döviz cinsinden düzenlenen çeklerde dahil) muhasebe kayıtları … çelerde özelikli durumlar… repo mevduat faiz gelirlerinin muhasebe kayıt yöntemleri.

3- Kredi kartı ile ilgili alış satış işlemleri .. muhasebe kayıtları ve dikkat edilecek özellikli durumlar, diğer hazır değerler ve muhasebeleştirilmesi.

4- Şirketlerin yatırım amaçlı hisse senedi alımı ve satımı işlemleri, muhasebe kayıtları.

5- Tahviller, alım ve satış işlemleri, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.

6- Senetli senesiz alacaklar, reeskont işlemleri, şüpheli ticari alacaklar, muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.

7- Depozito (verilen ve alınan depozitolar) ve teminatların muhasebeleştirilmesi.. muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.

8- İşletme ortakları ile yapılan parasal alış verişler, örtülü sermaye, örtülü kazanç, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.

9- İştiraklerden ve bağlı ortaklıklarla ilgili işlemlerin, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.

10- Ticari mallar, diğer stoklar, zarar gören (değerini yitiren mallar), stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması, çalınan kaybolan ticari mallar.. muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

11- Gelecek aylara, gelecek yıllara ait giderlerin muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Gelir tahakkukları ve muhasebe kayıtları.

12 – Sayım ve tesellüm noksanları .. sayım ve tesellüm fazlalıklarının muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

13- Demirbaş, Taşıt Makine ve iş makineleri benzeri varlıkların alınıp satılması esnasında dikkat edilecek hususlar bu işlemlerin muhasebe kayıtları ile bu varlıkların amortisman hesaplama yöntemleri, “tüm detaylarıyla” amortisman kayıt yöntemleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

14- Yapılmakta olan yatırımlar, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

15- Haklar, Şerefiye, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, Ar-ge giderleri muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Maddi olmayan duran varlık bedellerinin amortismanı işlemleri.

16- Özel tükenmeye tabi varlıklar, arama giderleri, hazırlık ve geliştirme giderleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.

17- Banka kredileri, kredi taksitlerinin, faiz giderlerinin muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.

18- Ticari borçlar, satıcılar . senetli borçlar, diğer ticari borçlar muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

19- Çalışan işçilere ait kıdem tazminatları, ihbar tazminatları muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

20- Şirket kurulması sermaye taahhüt yöntemleri ticaret sicili ve diğer resmi kurumlarla ilgili yapılacak işlemler.

21-Yurt dışı işlemler muhasebesi

a) İthalat yapan (yurtdışından mal satın alan işletmelerin) muhasebe kayıtları (ithalat işlemleri muhasebesi)

b) Verilen sipariş avansları, ithalatla ilgili KDV beyannameleri

c)-İhracat yapan (yurtdışına mal satan işletmelerin) muhasebe kayıtları

d)- Alınan sipariş avansları, ihracatla ilgili KDV beyannameleri.

22- Uygulamada sıkça sorulan muhasebe-vergi konuları

Bağış ve yardımlar

Ciro primleri-iskontolar- bedelsiz teslimler

Personel prim karşılıkları

Enflasyon düzelmesi kar ve zararları

Stok imhaları

İndirilemeyen KDV nin durumu

Binek oto alımlarında KDV

Kuruluştan önce alınan kıymetlere ait KDV

Peşin ödenerek faturaya bağlanan alımlarda KDV indirimi

Gelir ve giderlerde dönem kaymaları ve KDV indirimi

Faturada gösterilmeyen KDV nin indirimi

Çalınan mallara ait KDV’nin indirimi

Sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergilerin indirimi

Ödenen gecikme için düzenlenen faturalardaki KDV’nin durumu

Şirketlerin devir, nev’i değişikliği ve bölünmelerinde KDV

İleri düzey muhasebe eğitimi öğrenmek için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica
    Muhasebe Kayıtları - Muhasebe Kaydı - Örnek Muhasebe Kayıtları