Şu anda "Muhasebe Ders Notları" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

FATURA Fatura Tanımı Şekli ve Düzenlenmesi         Tanımı: Fatura, satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229).         Faturada Bulunması Gereken Asgari Unsurlar:          Ver BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Vergi Usul Kanununda Belge Vergi usul kanununa göre muhasebe kayıtlarının objektif belgelerle kanıtlanması zorunludur. Belgeler ispat vesikalarıdır. Yapılan işlemlerin doğru olup olmadığı belgeler sayesinde ortaya çıkar. Belgeler Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanununda ayrı bölümlenmiştir. Vergi Usul Kanununda yer alan belgeler daha çok devletin vergi alacağını eksi BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

DEFTERLERİN SAKLANMASI Defter tutmak zorunda olanlar, tutmuş oldukları defterlerle bu defterlere kayıtta esas alınan tüm belgeleri ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından başlamak üzere 5 yıl süre ile saklamak zorundadırlar. (VUK madde 253) Örneğin birinci sınıf tacir olup bilanço esasına göre defter tutan Bay Ahmet BURAK 2006 hesap dönemine ait olarak tutmuş old BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Geçici Vergi Ödeme       Geçici vergi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflerin 3 er aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Yani mükellefler 3 er aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.       Geçici Vergi Dönemleri                 Beyan   BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Beyanname Verme     Mükellefler kendilerine yasa tarafından konulan yükümlülüklerini, ödevlerini yazılı olarak kendi beyanları ile gerekli kurumlara bildirirler. Bunların başında beyanname gelir. Beyanname mükellefin , işletmenin durumu ile ilgili vergi dairesine verdiği matbu formdur. Vergi Usul Kanununa göre beyanname düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Beyanname vermeyen, BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Yasarkasa(Ödeme Kaydedici Cihaz) Kullanma   Katma Değer Vergisi mükelleflerinin , Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkundaki 3100 sayılı kanuna göre perakende satış yapan mükellefler , ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Mükellefler 2009 yılı için 620 TL yi aşan satışları için yazarkasa fişi düzenleyemez. Yazarkasa fişi kesme sınırı her BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Defter Tutma    Muhasebedeki tüm işlemler, objektif belgelere dayanarak gerekli defterlere kaydedilmesi gerekir. Defterlere kayıt edilmeyen hiç bir işlem geçersizdir. Defter tutma sorumluluğu tacirin en önemli sorumluluklarından biridir. Defter tutma aynı zamanda muhasebenin bilgi verme veya bilgi üretme fonksiyonunun göstergesidir. Defterler vergi uygulamalarına ve de vergi dairesi BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Tacirin Maliyeye( Vergi Dairesine) Karşı Sorumlulukları           Tacirler , faaliyetlerine başlamadan önce bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. Tacir bu dilekçeyi kendisi verebileceği gibi Mali Müşavir aracılığıyla da verebilir. Daha sonra matbu form olan İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA BİLDİRİMİni doldururlar.               BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Tacirin Sorumlulukları        Ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denildiğini öğrenmiştik. Tacirin ticari faaliyetine başlayabilmesi için bir takım sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar kurumlar bazında aşağıda sıralanmıştır.       1. Maliyeye(Vergi Dairesine) Karşı sorumluluklar,       2. S.S.K ya karşı sorumluluklar( BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Tacirin Hakları        Tacirin hakları ile ilgili hükümler Türk Ticaret Kanununda yer almıştır. Tacirin hakları şunlardır:        1. Ücret İsteme Hakkı:           Tacirler yaptıkları işler için müşterilerden ücret isteme hakkına sahiptirler. Bu hak sözleşmeyle de sabit olabilir. Yalnız işin yapılması sonucunda istenen para sözleşmede belirtilmemi BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 5 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345
KAPAT
Yandex.Metrica
Muhasebe Kayıtları - Muhasebe Kaydı - Örnek Muhasebe Kayıtları