BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİM SETİ

Muhasebenin işletme hakkında mali nitelikli bilgiler ürettiği ve bunları işletme ile ilgili olan kişi ve kuruluşlara sunduğu daha önce ifade edilmişti.Muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar çok çeşitli olmakla birlikte aşağıdaki biçimde gruplandırılabilir:

 • İşletme yöneticileri,
 • İşletme sahibi ya da sahipleri (ortaklar),
 • İşletme ile ticari ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlar,
 • Devlet kurumları (vergi dairesi ve SSK gibi),
 • Kredi kurumları,
 • Sendikalar ve işletme çalışanları,
 • Diğer kişi ve kuruluşlar.

Yöneticiler, işletme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek için sürekli kararlar alırlar.Bu kararların alınmasında muhasebe bilgileri en önemli dayanaklarıdır.

İşletme sahibi ya da sahipleri, işletmenin sermayesini koyan kişi ya da kuruluşlardır.Bu nedenle işletme sahibi ya da sahipleri işletmeye koymuş oldukları sermayelerinin durumu hakkında bilgi sahibi olmak isterler.Bu bilgiler onların işletme faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeme ya da ortak olarak kalıp kalmamalarına ışık tutacaktır.

İşletme ile ticari ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlar, işletmenin mal veya hizmet sattığı müşterileri ile mal ya da hizmet satın aldığı satıcılardır.Gerek müşteriler gerekse satıcılar bir işletme ile ticari ilişkiye girme ya da ticari ilişkilerini devam ettirme konusunda bilgilere ihtiyaç duyarlar.Bu bilgiler, genellikle işletmenin karlılık durumu, mali durumu, faaliyet durumu gibi konularla ilgilidir.

Devlet, muhasebe bilgileri ile yakından ilgilenir.Devletin muhasebe bilgileri ile ilgilenmesinin başında vergi konusu gelir.Devletin alacağı verginin hesabı, muhasebe bilgilerine dayanılarak yapılır.Devlet, alacağı verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını yine işletmenin muhasebe bilgilerine dayanarak kontrol eder.Ayrıca, devlet ekonomik kararlar alırken ve değerlendirmeler yaparken muhasebe bilgilerinden de yararlanır.

Kredi kurumları, işletmeye kredi açan (borç para veren) banka ve benzeri finans kurumlarıdır.Bunlar için önemli olan, açtıkları kredinin ve kredi faizinin zamanında işletme tarafından ödenmesidir.Bu nedenle bu kurumlar, işletmenin mali ve karlılık durumu hakkında bilgi sahibi olmak isterler.

Sendikalar, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak işletmenin mali gücü, karlılığı gibi durumları hakkında bilgilere ihtiyaç duyarlar.Aynı şekilde işletmede çalışanların da çalıştıkları işletmenin geleceği ile ilgili mali nitelikli bilgileri bilmeleri kendi geleceklerini planlamaları açısından önem arz eder.

Ayrıca bu kişi ve kuruluşlar dışında birçok kesim, muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyabilir.Örneğin; yatırımcılar, muhasebe çğrencileri vb.

Muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşların amaçları birbirinden farklıdır.Bunlar, kendileri açısından önemli sayılacak kararları alabilmek için muhasebe bilgilerine ihtiyaç duymaktadırlar.Bu nedenle muhasebe sistemi tarafından üretilen bilgilerin; doğru, zamanlı, tam ve uygun nitelikte olması gerekmektedir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
 • FriendFeed'de Paylaş
 • Facebook'ta Paylaş
 • Twitter'da Paylaş
 • KAPAT
  Yandex.Metrica
  Muhasebe Kayıtları - Muhasebe Kaydı - Örnek Muhasebe Kayıtları