BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİM SETİ

FATURA

Fatura Tanımı Şekli ve Düzenlenmesi

        Tanımı: Fatura, satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229).

        Faturada Bulunması Gereken Asgari Unsurlar:

         Vergi Usul Kanununun 230. maddesine göre faturada en az şu bilgilerin yer alması zorunludur.

        -Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

        -Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası

        -Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

        – Malın veya işin çeşidi , miktarı fiyatı ve tutarı.

           Fatura Nereden Temin Edilir?

          Fatura birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde anlaşmalı matbaalarca bastırılır veya kırtasiyeden boş alındıktan sonra NOTER e tasdik ettirilmek suretiyle kullanılabilir.

           Fatura Düzenleme Şartları:

          Fatura biri asıl olmak üzere en az 2 nüsha düzenlenmek zorundadır. Fazla nüsha düzenlemesinde bir mahsur yoktur. İhtiyaca göre sayı belirlenebilir. Fatura en geç malın tesliminden veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenebilir. Bu günden sonra düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

          Fatura düzenlendiği anda fatura bedeli ödenmişse bu türlü faturaya kapalı fatura, bedeli daha sonra ödenecek ise bu faturaya açık fatura denir. Kapalı faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın alt tarafında olur. Açık faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın üst tarafında olur.

          Mükellefler 2009 yılı için 620 TL yi geçen satışları için fatura düzenleyip müşterisine vermesi gerekir. Müşteri 620 TL ve üzeri durumlarda fatura yerine fiş istese bile satıcı fatura düzenleyip vermek zorundadır.

SEVK İRSALİYESİ

     Tanımı: Sevk irsaliyesi, ticari bir malın veya malların bir yerden başka bir yere taşınması esnasında taşınan malların listesini gösteren ticari bir belgedir.

       Düzeni: Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha düzenlenmek zorundadır. Vergi Usul Kanununda yer alan tüm irsaliyeler en az 3 nüsha düzenlenir. İlk nüsha asıl diğerleri ikinci ve üçüncü nüshadır.

       Ticari mal eğer satıcı tarafından taşınırsa satıcı sevk irsaliyesini düzenler. Eğer ticari mal müşteri tarafından taşınırsa müşteri tarafından düzenlenir. Yoklama ve denetimlerde gelen yoklama memurlarına bu nüshaların gösterilmesi zorunludur.

      Şekli:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Yandex.Metrica
    Muhasebe Kayıtları - Muhasebe Kaydı - Örnek Muhasebe Kayıtları