Şu anda "Muhasebe Dersleri" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

FİNANSAL LEASİNG MUHASEBE KAYITLARI ÖRNEK UYGULAMA: (A) Şirketi Aktifinde 100.000 YTL Bedelle Kayıtlı Bir Makineyi (B) Şirketine Aşağıda Belirtilen Şartlar Çerçevesinde Kiralamaktadır.                         * Sözleşme Tarihi                                              01.06.2006             * Aktifte K BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Dönem sonu kapanış işlemleri   Maliyet hesaplarının gelir hesaplarına aktarımı   Maliyet hesaplarında bulunan giderler hesap dönemi sonunda yansıtma hesapları yolu ile ilgili gelir tablosu hesaplarına yansıtılır.   Maliyet Hesapları Bilanço ve Sonuç Hesapları Gider Hesapları Yansıtma Hesapları Bilanço ve Sonuç Hes.       710- Direkt İlk Ma BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KISACA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR.    1-Kasa farklarının değerlemesi ve muhasebe kayıtları 2-Değersiz alacaklar 3-Şüpheli alacaklar 4-Alacak-borç senetleri reeskontu 5-Dönem sonu stok sayım farkları 6-Amortisman uygulamalarına ilişkin notlar 7-Vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları: 8-Dönem sonu kapanış işlemleri 9-Maliyet hes BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Eğer, Türkiye’deki ihracatçı firma ile  yurt dışındaki ithalatçı firma arasında mal mukabilinden sonra (mal ulaştıktan sonra sonra ) ödeme yapılacağı şeklinde bir anlaşma söz konusu ise ihracat muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. İhraç işlemine konu olan malın gümrük çıkışı yapıldığında yapılacak kayıt: İthalat – İhracat işlemlerinde g BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

İhraç kayıtlı satış muhasebe kaydı örnekleri İmalatçı konfeksiyon firması ABC, ihracatçı dış ticaret şirketi XYZ aracılığı ile ihraç kayıtlı mal satışında bulunmuştur. İmalatçı ABC’nin Ağustos/2005 vergilendirme dönemindeki faaliyet bilgileri şöyledir;   ALIŞLAR TUTAR KDV Kumaş Alışları 620.000.- 111.600.- Diğer Girdiler 117.000.- 21.06 BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Finanasal Kiralama Muhasebe Kaydı Tek düzen muhasebe sisiteminde finansal kiralama işlemlerinde kiracılar için açılan hesaplar aşağıdaki gibidir. 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır. İşleyişi Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansa BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

İhraç kayıtlı satışlar, 5035 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonucu yukarıdaki cümlenin hemen devamında genel ilkenin dışına çıkılarak, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin aylık bazda mahsuben, yıllık bazda da nakden iade edileceği hüküm altına alınmıştır. “Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Muhasebe yevmiye kayıtları örnekleri aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Her işlem için ayrı bir muhasebe yevmiye kaydı yapılır. 1__________ 01.12.2009    _____________ 100- Kasa Hs.                                                 10.000 102- Bankalar Hs.                                  BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Finansal Kiralama Muhasebe Kayıtları Konusunu bir örnekle açıklayalım. a ) Finansal kiralamaya konu olan aktif kıymetin bilgileri şöyledir : Antik A.Ş. 1 ocak 2006 tarihinde,rayiç bedeli 100.000 YTL.olan iş makinasını Ecem Finansal Kiralama A.Ş. den 5 yılda bedeli eşit taksitlerle ödemek üzere kiralamıştır.Kiralama Bedeli KDV hariç 125.000 YTL .dir Leasing firmasından işle BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

İthalat Muhasebe Kaydı üzerine ÖRNEK: Kanada’daki bir firmadan demir ve çelik tel alımı için 16.07.2005 tarihinde 10.000 $ peşin ödemesi yapılmıştır. 19.08.2005 tarihinde sipariş edilen mal gelmiştir. İthalatın ithalat maliyet tablosunda yerleştirmelerini aşağıdaki gibi yapabiliriz. (Merkez Bankası Döviz alış kuru) Yb. Para Tutarı            : 10.000 $ Malı BU MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 6 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
KAPAT
Yandex.Metrica
Muhasebe Kayıtları - Muhasebe Kaydı - Örnek Muhasebe Kayıtları